Hokas hjelper deg å få pengene inn før inkasso

Hokas er din trygghet for at din bedrift får bedre økonomi, da vi med vår effektive innkasso tjenester sørger for at dere får inn pengene.

Hokas - reskontro og inkassoHokas gir kunden først muligheten gjennom fakturaoppfølging, og purringer å betale sine utestående fordringer, men når dette ikke hjelper vil vi inndrive dette gjennom en unik inkasso løsning. For alle parter er det best å unngå inkasso, så vi jobber for at prosessen blir den beste for kunde og leverandør. Dette for å ivareta de beste relasjoner.

Hokas inkasso løsninger er et sømløst integrert program i deres økonomisystemer. Det vil si at det tar en speiling av deres reskontro opp til flere ganger om dagen. Det sikrer høyeste kvalitet på informasjon om debitors åpne posteringer.

God informasjon til debitorene:

Ved påminnelser fra Hokas har dine kunder login hvor de kan:

 • få fakturakopi
 • se saldo på flere deler
 • chatte/kommunisere med saksbehandler

Kort fortalt fungerer vår inkasso løsning slik:

 • Dere fakturerer akkurat som før
 • Dere legger innbetalinger inn i deres økonomisystem, som før
 • Integrasjonen til system sikrer lik reskontro, som fører til bedre økonomi.
 • Dere bestemmer hvor mange dager etter forfall Hokas skal komme med forslag til neste skritt
 • Hver mandag får dere en påminnelse om hvilke fakturaer som venter på en beslutning om neste skritt
  • Send kontoutskrift til skylderen
  • Send saken til inkasso. Her sender vi inkassovarsel som første utsendelse
  • Dere har FULL KONTROLL via webløsningen

Vi har unike løsninger i alle faser av betalingsprosessen. Med Hokas sin inkasso løsning og med oss som partner er du nesten garantert å få betalt av dine kunder. Kunder som normalt er sene til å betale vil også skjerpe sine rutiner, da inkasso er noe kundene respekterer.

Inkasso og kunderelasjoner: Hokas tar rollen som Inkasso partner på alvor. Vi vet at inkasso kan ha en negativ påvirkning ift relasjoner, og tar derfor nødvendig grep som ivaretar kunden best mulig.

At det er vi som står for inkasso og ikke dere oppfattes også som den beste løsningen. Slik unngår man nærkontakt med kunde i en setting som ikke tjener kunderelasjonen på beste måte.

Dette gir deg dessuten muligheten til å fokusere på dine tjenester fremfor å engasjere deg i kundens ubetalte regninger. Slik sørger vi for å forbedre kontantstrømmen.

Generelt om Inkasso: Inkasso betyr at man tar i bruk rettsvesenet for å inndrive et ubetalt krav. Kreditor kan selv gjøre dette eller han kan overlate inndrivelsen til en spesialisert inkassovirksomhet som får fullmakt til å bringe saken inn for retten.

Ved en ekte inkasso har inkassobyrået bevilling fra Finanstilsynet eller så drives inkassovirksomheten på en advokatbevilgning. Disse inkassatorene er pålagt å drive virksomheten i samsvar med «god inkassoskikk”. Dette innebærer at de kun kan drive ordinær inkassovirksomhet i saker der kravet er uomtvistet. Dersom kravet er omtvistet kan ordinær inkasso ikke benyttes da det omtvistede kravet først må få sin endelige avgjørelse i domstolen før det eventuelt kan inndrives.

Byggekontroll og trykktesting sikrer et lønnsomt byggeprosjekt!

uavhengig kontroll i tiltaksklasse 1 og 2Når du bygger nytt hus, er det mange ulike elementer og ting som skal falle på plass. Geotekniske undersøkelser må utføres av den nye tomten du har kjøpt. Graving og planering av tomt må utføres slik at det bygges på rett grunn. Grunnmur og rør må legges riktig i forhold til omgivelsene. Elementer som tak og vegger må monteres slik at det møter kraven om konstruksjonssikkerhet (stabilitet og motstand). Bygget må isoleres og tettes på riktig måte for å unngå varmetap og å øke energieffektivitet. Alt dette skal bidra til et godt bygg.

I løpet av et byggeprosjekt, er det svært mange ulike fagfolk involvert. Hvem kvalitetssikrer at bygget er isolert på riktig måte og at våtrommet tåler vanndamp osv.? Før 2013 var det ingen som utførte en kontrollsjekk, og da var det utrolig mange reklamasjonssaker som tilsvarte 10 milliarder kroner i tap hvert eneste år. Fra 1. januar 2013 ble det innført i Plan- og bygningsloven at alle nye boliger hadde krav om uavhengig kontroll. Hvis du skal bygge ny bolig nå, så kan ikke boligen bli overlevert til deg før kontrollen er gjort.

Norsk Byggekontroll AS utfører uavhengig kontroll tiltaksklasse 1 & 2. Rune Bratlie og Rolf Ekholt står bak selskapet, og er godkjent for ansvarsrett. I tillegg har de mesterbrev i faget. De vil gå gjennom byggeprosjektet ditt og sjekke lufttetthet og utførelsen av våtrommet. Byggeteknisk forskrift sier at alle bygg og boligprosjekter skal ha tilstrekkelig med lufttetthet. En uavhengig kontroll sikrer at en får et energieffektivt bygg og dermed sparer man penger langsiktig. Det som sjekkes er ventilasjonen i alle rom osv.

I andre situasjoner sjekker man også bygningsfysikken. Det er de fysiske delene og inneholder hvordan varme-, luft- og fukt beveger seg i en bygning. Vanlige problemstillinger tilknyttet dette, er varmeisolering av bygget, lufttettheten samt sikring mot damp.

Kontrollen innebærer også konstruksjonssikkerhet. Da sørger man for at bygget prosjekteres slik at det blir tilstrekkelig stivhet og stabilitet i konstruksjonen. Bygget må ha en mekanisk motstandsevne og stabilitet og må utføres etter Norsk Standard NS-EN-1990 Eurokode.

Hvis du lurer på hvordan man bygger hus billig og rimelig, så er dette en del av løsningen. Det sikrer tross alt at hele prosjektet ditt bygges og prosjekteres på riktig måte.

6 smarte personlig økonomi tips

personlig-okonomi

Personlig økonomi har ennå ikke blitt et obligatorisk fag på hverken videregående skole eller høyskole. Av den grunn er det mange som er usikre på hvordan man best mulig bør håndtere pengene sine når man akkurat har fått sin første jobb. For å hjelpe deg med å komme i gang, vil vi dele 6 nyttige tips som vil hjelpe deg på veien.

 

1. Lag en finansiell kalender

Lag en kalender som viser alle fremtidige utgifter som vil dukke opp i løpet av året. Dette vil hjelpe deg å planlegge og sette av pengene du trenger for å dekke disse utgiftene. På den måten slipper du å møte et smell. Du kan se hvordan DNB sin kalender ser ut ved å klikke her.

 

2. Sjekk renten

Hvilket lån bør du betale ned først? Svaret er: Den med høyest rente. Og hvilken sparekonto bør du åpne? Svaret er: Den med den beste renten. Enda et spørsmål – hvorfor blir vi så stresset av kredittkortgjeld? På grunn av renten. Poenget med å fokusere på renta, er at du vil se hvilket lån du bør betale ned først og hvilken sparekonto du bør åpne osv.

3. Spor din nettoformue

Hva er nettoformue? Din personlige nettoverdi er forskjellen på eiendeler/midler og gjeld. Du kan lese mer om det hos Store norske leksikon. Nettoformuen er kanskje den beste måten å se på for å se hvordan du ligger an økonomisk. Hold et øye på denne, og det kan bidra til å holde deg orientert om fremdriften samt hva du bør sate på fremover.

 

4. Lag et budsjett

Livet blir litt lettere når du vet nøyaktig hva du kan bruke og hvor mye. Her er noen punkter du bør tenke på:

 • Hold deg til et fast forbruk: Hvis du er konstant i overforbruk så vil dette lede deg til noe som på engelsk kalles for «Lifestyle Inflation». Det er når du øker forbruket ditt hver gang du får lønnsøkning eller mer inntekt.
 • Ta et daglig økonomisk minutt: Dette poenget kommer rett fra gründer og adm.dir. Alexa Von Tobel, som hver eneste dag setter av ett minutt for å se over hennes økonomiske transaksjoner. Denne 60-sekunders regelen bidrar til å identifisere problemer umiddelbart og å holde oversikt over hvordan du ligger an ift. målsetning.
 • Sett av minst 20% av inntekten til investering og sparing: Altså prioritere noe av inntekten din til sparing og nedbetaling av gjeld samt investeringer som kan gi deg avkastning i fremtiden.
 • Budsjetter rundt 30% av inntekten din til daglige ting og tang: Dette inkluderer filmer, restauranter og annen underholdning, noe som ikke dekker grunnleggende nødvendigheter.

5. Skriv ned visjonen og målet ditt

På denne måten får du motivasjon og viljestyrke til å begynne og jobbe med dine pengevaner, og hvis du lager et mål og en visjon så vil dette hjelpe deg til å holde motivasjonen oppe.

6. Lag konkrete finansielle mål

Bruk tall, dato og hvordan du skal gjøre det. Hvor mye penger skal du ha på bok innen 2030? Hvor mye skal du sette av i måneden for å nå dette målet? Har du noen investeringsmuligheter som kan bidra til å nå målet ditt raskere? Lag et konkret mål og utvikle en strategi for å nå dette målet. Kanskje når du det raskere enn du tror? 🙂