Byggekontroll og trykktesting sikrer et lønnsomt byggeprosjekt!

uavhengig kontroll i tiltaksklasse 1 og 2Når du bygger nytt hus, er det mange ulike elementer og ting som skal falle på plass. Geotekniske undersøkelser må utføres av den nye tomten du har kjøpt. Graving og planering av tomt må utføres slik at det bygges på rett grunn. Grunnmur og rør må legges riktig i forhold til omgivelsene. Elementer som tak og vegger må monteres slik at det møter kraven om konstruksjonssikkerhet (stabilitet og motstand). Bygget må isoleres og tettes på riktig måte for å unngå varmetap og å øke energieffektivitet. Alt dette skal bidra til et godt bygg.

I løpet av et byggeprosjekt, er det svært mange ulike fagfolk involvert. Hvem kvalitetssikrer at bygget er isolert på riktig måte og at våtrommet tåler vanndamp osv.? Før 2013 var det ingen som utførte en kontrollsjekk, og da var det utrolig mange reklamasjonssaker som tilsvarte 10 milliarder kroner i tap hvert eneste år. Fra 1. januar 2013 ble det innført i Plan- og bygningsloven at alle nye boliger hadde krav om uavhengig kontroll. Hvis du skal bygge ny bolig nå, så kan ikke boligen bli overlevert til deg før kontrollen er gjort.

Norsk Byggekontroll AS utfører uavhengig kontroll tiltaksklasse 1 & 2. Rune Bratlie og Rolf Ekholt står bak selskapet, og er godkjent for ansvarsrett. I tillegg har de mesterbrev i faget. De vil gå gjennom byggeprosjektet ditt og sjekke lufttetthet og utførelsen av våtrommet. Byggeteknisk forskrift sier at alle bygg og boligprosjekter skal ha tilstrekkelig med lufttetthet. En uavhengig kontroll sikrer at en får et energieffektivt bygg og dermed sparer man penger langsiktig. Det som sjekkes er ventilasjonen i alle rom osv.

I andre situasjoner sjekker man også bygningsfysikken. Det er de fysiske delene og inneholder hvordan varme-, luft- og fukt beveger seg i en bygning. Vanlige problemstillinger tilknyttet dette, er varmeisolering av bygget, lufttettheten samt sikring mot damp.

Kontrollen innebærer også konstruksjonssikkerhet. Da sørger man for at bygget prosjekteres slik at det blir tilstrekkelig stivhet og stabilitet i konstruksjonen. Bygget må ha en mekanisk motstandsevne og stabilitet og må utføres etter Norsk Standard NS-EN-1990 Eurokode.

Hvis du lurer på hvordan man bygger hus billig og rimelig, så er dette en del av løsningen. Det sikrer tross alt at hele prosjektet ditt bygges og prosjekteres på riktig måte.