Hokas hjelper deg å få pengene inn før inkasso

Hokas er din trygghet for at din bedrift får bedre økonomi, da vi med vår effektive innkasso tjenester sørger for at dere får inn pengene.

Hokas - reskontro og inkassoHokas gir kunden først muligheten gjennom fakturaoppfølging, og purringer å betale sine utestående fordringer, men når dette ikke hjelper vil vi inndrive dette gjennom en unik inkasso løsning. For alle parter er det best å unngå inkasso, så vi jobber for at prosessen blir den beste for kunde og leverandør. Dette for å ivareta de beste relasjoner.

Hokas inkasso løsninger er et sømløst integrert program i deres økonomisystemer. Det vil si at det tar en speiling av deres reskontro opp til flere ganger om dagen. Det sikrer høyeste kvalitet på informasjon om debitors åpne posteringer.

God informasjon til debitorene:

Ved påminnelser fra Hokas har dine kunder login hvor de kan:

 • få fakturakopi
 • se saldo på flere deler
 • chatte/kommunisere med saksbehandler

Kort fortalt fungerer vår inkasso løsning slik:

 • Dere fakturerer akkurat som før
 • Dere legger innbetalinger inn i deres økonomisystem, som før
 • Integrasjonen til system sikrer lik reskontro, som fører til bedre økonomi.
 • Dere bestemmer hvor mange dager etter forfall Hokas skal komme med forslag til neste skritt
 • Hver mandag får dere en påminnelse om hvilke fakturaer som venter på en beslutning om neste skritt
  • Send kontoutskrift til skylderen
  • Send saken til inkasso. Her sender vi inkassovarsel som første utsendelse
  • Dere har FULL KONTROLL via webløsningen

Vi har unike løsninger i alle faser av betalingsprosessen. Med Hokas sin inkasso løsning og med oss som partner er du nesten garantert å få betalt av dine kunder. Kunder som normalt er sene til å betale vil også skjerpe sine rutiner, da inkasso er noe kundene respekterer.

Inkasso og kunderelasjoner: Hokas tar rollen som Inkasso partner på alvor. Vi vet at inkasso kan ha en negativ påvirkning ift relasjoner, og tar derfor nødvendig grep som ivaretar kunden best mulig.

At det er vi som står for inkasso og ikke dere oppfattes også som den beste løsningen. Slik unngår man nærkontakt med kunde i en setting som ikke tjener kunderelasjonen på beste måte.

Dette gir deg dessuten muligheten til å fokusere på dine tjenester fremfor å engasjere deg i kundens ubetalte regninger. Slik sørger vi for å forbedre kontantstrømmen.

Generelt om Inkasso: Inkasso betyr at man tar i bruk rettsvesenet for å inndrive et ubetalt krav. Kreditor kan selv gjøre dette eller han kan overlate inndrivelsen til en spesialisert inkassovirksomhet som får fullmakt til å bringe saken inn for retten.

Ved en ekte inkasso har inkassobyrået bevilling fra Finanstilsynet eller så drives inkassovirksomheten på en advokatbevilgning. Disse inkassatorene er pålagt å drive virksomheten i samsvar med «god inkassoskikk”. Dette innebærer at de kun kan drive ordinær inkassovirksomhet i saker der kravet er uomtvistet. Dersom kravet er omtvistet kan ordinær inkasso ikke benyttes da det omtvistede kravet først må få sin endelige avgjørelse i domstolen før det eventuelt kan inndrives.